Nationella eHälsodagen 2015

Den 6 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm

Drygt 80 föreläsare och debattörer
Programmet innehöll ett 40-tal olika aktiviteter och på talarlistan fanns drygt 80 medverkande personer- föreläsare och debattörer. En av de medverkande var folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström som inledde konferensen. Han presenterade bland annat regeringens tankar kring det framtida nationella e-hälsoarbetet.
Konferencier för eHälsodagen var liksom förra året Anette Falkenroth, psykiatriker och medicinsk informationsdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Värd var Torsten Håkansta, generaldirektör vid eHälsomyndigheten som i år hade uppdraget att arrangera dagen.

E-hälsas roll vid katastrofer
Under dagen arrangerades flera paneldebatter. En av dessa med rubriken ”Hur kan e-hälsa stödja samverkan vid stora katastrofer?” Bakgrunden är den traumautredning som Socialstyrelsen gjort och som efterlyser en ökad samverkan. I debatten deltog bland annat representanter från försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten.

Informationsutbyte och virtuella möten
En annan paneldiskussion ägde rum under programpunkten ”Med gemensam informationsstruktur in i framtiden!”. Under detta förmiddagspass diskuterades hur e-hälsoaktörerna samarbetar för att underlätta informationsutbytet inom vård och omsorg.
Panelen bestod av deltagare från Socialstyrelsen, SKL, eHälsomyndigheten och Inera, samt från landstingens och regionernas olika samarbetsgrupper.
Möjlighet till diskussion blev det också vid ett seminarium som belyste hur idéburna verksamheter arbetar med systematiskt förbättringsarbete och innovationer i vardagen. Under seminariet gavs bland annat exempel på hur funktionshindrade kan få stöd på sina villkor med hjälp av virtuella möten och hur e-hälsa kan användas för att utveckla en personcentrerad vård och omsorg.

Helt digitalt i år
– Den digitala programboken lanserade förra året. Den var mycket uppskattad och väldigt få besökare frågade efter ett tryckt program.
I år erbjöds deltagarna en ny möjlighet – den tidigare tryckta nätverksfoldern blev nu digital. Den innefattade även en funktion för mötesbokning. Syftet med detta forum var att underlätta för deltagarna att träffas och utbyta erfarenheter under dagen.

Programrådet för årets Nationella eHälsodag

Årets program